اطراف من پر شده از آدم هایی که حق ندارم از خودخواهی هایشان ناراحت شوم. کسانی که بعد از هر ماجرایی قسمت آدم بده بودنِ داستان را به سمت من هول می دهند و تا زمانی که تمام و کمال از واکنش هایم بعد از خودخواهی هاشان عذر خواهی نکنم با من سرد می مانند.


منبع اصلی مطلب : عقده هاى بدخیم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : و باز هم پناه