وقتی توی جمعی، گروهی عده ای هستید و تنشی بین شما و یکی دیگر از افراد حاضر رخ می دهد سعی نکنید با بقیه اعضا به صورت افراطی گرم بگیرید و آن ها را دور خودتان جمع کنید و یارکشی کنید. قرار نیست چون شخص شما با آن فرد دچار مشکل شده اید بقیه را هم از او دور کنید. نمی دانید چه حس خشم و تنهایی در آن فرد ایجاد می کنید. نکنید لعنتی ها ...

منبع اصلی مطلب : عقده هاى بدخیم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : خشم